Tytlandsvik Aqua AS eies av Bremnes Seashore AS, Grieg Seafood Rogaland AS og Vesthavbruk AS med tre like deler. Anlegget er plassert i Hjelmeland kommune i Ryfylke. Tytlandsvik Aqua AS er under oppbygging og vil i første byggetrinn ha kapasitet til å produsere 3000 tonn med «stor- smolt» for levering til matfiskoppdrettere, hovedsakelig i Rogaland. Postsmoltanlegget er bygget med fremtidens resirkuleringsteknologi, og vil være en utfordrende og svært spennende arbeidsplass.

HVEM ER VI?

KONTAKT


Nils Viga


Daglig leder

nils@tytlandsvikaqua.no
90 02 04 17

Lars Andre Frønsdal


Produksjonsleder

lars@tytlandsvikaqua.no
97 03 56 66

Roger Viga


Prosjektleder

roger@tytlandsvikaqua.no
97 96 05 79